Datum
Activiteit
Wanneer/Wat
Waar
 
 
 
 
11jul-2aug
07.00 – 23.00
Ommoord eo
11jul-2aug
07.00 – 23.00
Zevenkamp eo
15jun-31aug
 
Milieuparken
 
 
 
 
Za 4 jul
10.00 – 17.00
Swedoro
Zo 5 jul
± 15.00
PrinsAlexander
Di 7 jul
19.15 – 21.00
Prinsenhof
Wo 8 jul
19.00
Kooikerweg 12
Do 9 jul
09.00 – 11.30
Oriënt
Za 11 jul
09.30 – 17.00
Wijkpunt Torenhof
Zo 12 jul
09.30 – 17.00
Wijkpunt Torenhof
Do 16 jul
19.15 – 21.00
volgt nog
 
 
 
 
Datum
Activiteit
Wanneer/Wat
Waar
Geplaatst in Header. Leave a Comment »

Zevenkampers om mening gevraagd over woonervaring


Rotterdam is een groeiende stad, waar iedereen prettig moet kunnen wonen, werken en leven. Dat is het uitgangspunt van de nieuwe concept-Woonvisie. Het realiseren van deze ambitie kan uitsluitend in samenwerking met diverse partners zoals corporaties, huurdersorganisaties, marktpartijen, provincie, het Rijk én de inwoners van de stad. De gemeente vraagt Rotterdammers dan ook te reageren op de concept Woonvisie die vanaf vandaag is te lezen.
Het gaat goed met Rotterdam. De stad groeit en blijft groeien naar circa 676.000 inwoners in 2030 (624.000 in 2015). De ambitie is om de sociaal-economisch weerbaarheid van de stad te versterken. Een stad met voldoende werkgelegenheid, waar hoger opgeleiden met hogere inkomens èn werkenden met een lager- of middeninkomen wonen en leven.
Daarom wordt gewerkt aan meer middeldure en dure woningen in met name de groenstedelijke wijken en de oude stadswijken rondom het centrum. Tegelijkertijd wil de gemeente ook zorgen dat er voldoende goedkope woningen zijn.

Samen aan de slag
Om deze doelen te bereiken, is voor de komende vijf jaar een agenda opgesteld met drie concrete hoofddoelen.

1. Meer aantrekkelijke woonmilieus
De stad wordt aangenamer voor gezinnen. Wonen in de binnenstad en de wijken daaromheen wordt aantrekkelijker. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid komt goed op stoom. Nieuwbouw van kwalitatief goede woningen wordt gestimuleerd. Met passende huisvesting worden studenten en afgestudeerden verleid in Rotterdam te blijven. Daarnaast worden economie en innovatie gestimuleerd en wordt er gezorgd voor meer natuur en groen, voor mobiliteit en schone lucht.
2. Woningkwaliteit met toekomstwaarde
De maatschappij vraagt om nieuwe, duurzame vormen van samenwonen en delen van voorzieningen. Gebruik en functie van gebouwen, of delen daarvan, moeten in de toekomst eenvoudig kunnen veranderen. Zelfbouw van woningen wordt gestimuleerd en leegstaande kantoren worden omgevormd tot woonlocaties. Energiebesparing en inzet van duurzame energie wordt bevorderd. Er komt een Rotterdamse Kwaliteitsstandaard voor nieuwbouw en we subsidiëren onderzoek naar de fundering van oudere woningen.
3. De basis op orde
Mensen met lagere inkomens moeten betaalbaar in Rotterdam kunnen wonen. Daar worden afspraken over gemaakt met de woningcorporaties. Bij woonruimtebemiddeling staat in de woningzoekende centraal, in plaats van de woning. De kwaliteit van 4.000 particuliere woningen wordt verbeterd. Ouderen en mensen met een beperking kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen. In sommige wijken passen wordt de inkomenseis uit de Rotterdamwet toegepast om de instroom van nieuwe kansarme bewoners te verminderen. We pakken woonoverlast actief aan en werken aan een schoon, heel en veilig woonmilieu overal in de stad.

Wat vindt de Rotterdammer?
Aan de stad bouwen doe je samen. De gemeente zoekt hulp van huidige en toekomstige partners bij het uitwerken van de concept-Woonvisie. Hun inbreng is nodig om te komen tot een breed gedeelde visie met kansen voor nieuwe initiatieven, kennisdeling en samenwerkingsafspraken. Op www.rotterdam.nl/woonvisie is de concept Woonvisie te vinden. Tot en met 15 september 2015 kan men reageren.

Van concept naar definitief
Na de consultatieronde wordt een definitieve Woonvisie opgesteld. Het is de planning dat deze vervolgens in november officieel wordt vastgesteld in de gemeenteraad.
[Noot redactie: dit is een oproep voor alle Rotterdammers, maar Jennie Greevink wil dit graag speciaal onder de aandacht brengen van de belangstellende Zevenkamper.]

Gezondheidsproject Thorbecke smakelijk afgesloten


De leerlingen uit de eerste klassen van Thorbecke Nieuwerkerk hebben zich de afgelopen week intensief bezig gehouden met gezond eten en een gezonde leefstijl.

Ze hebben o.m. een advies aan zichzelf geschreven over gezond eten, zich uitgeleefd in een bootcamp, een les mindfulness gevolgd, presentaties gemaakt en lekkere gezonde snacks bereid.
Ouders en andere belangstellenden kwamen donderdagmiddag het resultaat bekijken en proeven.
Er waren onder andere presentaties over een gezond ontbijt, hygiëne, anorexia, drugs, bewegen en …relaxen!
Quinty, Romy, Nora en Indy hadden een dans gemaakt, ook een plezierige manier om te bewegen.
Ondertussen kregen de bezoekers heerlijke smoothies, rijstwafels met avocado & kaas, of een bruin broodje met kaas, rucola, veldsla en peterselie.

De leerlingen hebben veel geleerd. Ze hebben zich voorgenomen nooit te gaan roken, altijd goed te ontbijten, zich hun hele leven aan de schijf van 5 te houden, voldoende te bewegen en te relaxen en – ook belangrijk – om hulp te vragen als het niet lukt.
Kortom, een zeer geslaagd project, mede dankzij docent biologie, mevrouw Wodrada, het Voedingscentrum en het Centrum voor Jeugd & Gezin.

RET Metro onderhoud – Zevenkamp eo


Binnenkort worden er ingrijpende werkzaamheden verricht aan het Metro spoor, hieronder de brief die (een aantal) inwoners van Ommoord hebben ontvangen, deze is bedoeld voor in de inwoners van Zevenkamp, of voor hen die daar (door)heen reizen.
Van 11 juli tot en met 2 augustus werken wij aan een grootschalige spoorvernieuwing tussen de metrostations Hesseplaats en De Tochten. Na jaren van intensief gebruik zijn de metrosporen, wissels en overwegen aan vervanging toe. Door deze te vervangen zorgen we ervoor dat de metro ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Wat gebeurt er precies?

De metrosporen, wissels en overwegen worden vanaf metrostation Hesseplaats tot metrostation De Tochten vervangen, met uitzondering van overweg Rietdekkerweg. Bij het verwijderen van het spoor worden ook wat kleine delen asbest verwijderd. Omdat de materialen niet bewerkt worden (gebroken, gezaagd of gescheurd), is er voor de omgeving geen risico. Een gecertificeerd asbest saneringsbedrijf zorgt ervoor dat het volgens de wettelijke veiligheids- en milieuvoorschriften gebeurt.

Wanneer wordt er precies gewerkt?

Van zaterdag 11 juli tot en met zondag 2 augustus werken we van 07.00 uur tot 23.00 uur. Indien nodig zal er sporadisch in de nacht doorgewerkt worden tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Het vervangen van de metrobaan, maar ook het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluids- en verkeershinder veroorzaken. Daarnaast rijdt er geen metro tussen metrostations Graskruid en Nesselande. Uiteraard doen wij ons best om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De metro

Tijdens de werkzaamheden kan er geen metro rijden tussen metrostations Graskruid en Nesselande. Metro B rijdt hierdoor niet. Metro A rijdt vaker. Reizigers kunnen tussen metrostations Alexander en Nesselande gebruik maken van Pendelbus 705. Zie voor meer informatie de bijgevoegde folder.
Kijk voor een actueel reisadvies op http://www.ret.nl/omleidingen.

Er worden meerdere bouwterreinen ingericht. Hierdoor vervallen op de F. Bordewijkstraat, het Spinet (bij metrostation Ambachtsland) en de Louis Armstrongweg tijdelijk enkele parkeerplaatsen. Daarnaast kunt u als gevolg van de werkzaamheden te maken krijgen met omleidingen. Zie onderstaande plattegrond voor omleidingen bij u in de buurt. Naast deze omleidingen zal de Louis Armstrongweg, tussen de Zevenkampse Ring en de Grote Wielen, 20 en 21 juli afgesloten zijn voor verkeer in verband met hijswerkzaamheden.
In de laatste week vinden er afrondende werkzaamheden plaats aan de overwegen, die mogelijk enige verkeershinder veroorzaken.

Waar kunt u meer informatie krijgen?

Op www.ret.nl/werkzaamheden vindt u actuele informatie en de omleiding plattegrond van Zevenkamp.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de RET klantenservice, tel 0900 – 500 6010 (gebruikelijke kosten), bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur of via e-mail: klantenservice@ret.nl

Note redactie: Heeft u behoefte aan meer uitleg over de aanpak van de werkzaamheden en de bereikbaarheid? De informatiebijeenkomst was helaas een week geleden, dus wilt u meer weten, ga dan naar de bijeenkomst in Ommoord! 

Geplaatst in Actueel, OV, Verkeer. 2 Comments »

RET Metro onderhoud – Ommoord eo


Binnenkort worden er ingrijpende werkzaamheden verricht aan het Metro spoor, hieronder de brief die (een aantal) inwoners van Ommoord hebben ontvangen, deze is bedoeld voor in de inwoners van Ommoord, of voor hen die daar doorheen reizen.
Van 11 juli tot en met 2 augustus werken wij aan een grootschalige spoorvernieuwing tussen de metrostations Hesseplaats en De Tochten. Na jaren van intensief gebruik zijn de metrosporen, wissels en overwegen aan vervanging toe. Door deze te vervangen zorgen we ervoor dat de metro ook in de toekomst een veilige, snelle en comfortabele verbinding blijft met zo min mogelijk hinder voor de omgeving.
Wat gebeurt er precies?
De metrosporen, wissels en overwegen worden vanaf metrostation Hesseplaats tot metrostation De Tochten vervangen, met uitzondering van overweg Rietdekkerweg.
Bij het verwijderen van het spoor worden ook wat kleine delen asbest verwijderd. Omdat de materialen niet bewerkt worden (gebroken, gezaagd of gescheurd), is er voor de omgeving geen risico. Een gecertificeerd asbest saneringsbedrijf zorgt ervoor dat het volgens de wettelijke veiligheids- en milieuvoorschriften gebeurt.

Wanneer wordt er precies gewerkt?

Van zaterdag 11 juli tot en met zondag 2 augustus werken we van 07.00 uur tot 23.00 uur. Indien nodig zal er sporadisch in de nacht doorgewerkt worden tussen 23.00 uur en 07.00 uur.
Wat betekenen de werkzaamheden voor u?
Het vervangen van de metrobaan, maar ook het aan- en afvoeren van materialen door werkverkeer, kan geluids- en verkeershinder veroorzaken. Daarnaast rijdt er geen metro tussen metrostations Graskruid en Nesselande. Uiteraard doen wij ons best om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De metro
Tijdens de werkzaamheden kan er geen metro rijden tussen metrostations Graskruid en Nesselande. Metro B rijdt hierdoor niet. Metro A rijdt vaker. Reizigers kunnen tussen metrostations Alexander en Nesselande gebruik maken van Pendelbus 705.
Kijk voor een actueel reisadvies op www.ret.nl/omleidingen.

Verkeer
Op het parkeerterrein aan de Zevenkampse Ring bij station Nieuw Verlaat wordt een bouwterrein ingericht. Hierdoor vervalt tijdelijk een aantal parkeerplaatsen. Daarnaast kunt u als gevolg van de werkzaamheden te maken krijgen met omleidingen. Zie onderstaande plattegrond voor omleidingen bij u in de buurt.
In de laatste week vinden er afrondende werkzaamheden plaats aan de overwegen, die mogelijk enige verkeershinder veroorzaken.

Waar kunt u meer informatie krijgen?
Heeft u behoefte aan meer uitleg over de aanpak van de werkzaamheden en de bereikbaarheid? Wij organiseren op dinsdag 23 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst in de Open Hof, Hesseplaats 441 in Rotterdam. U kunt zich hiervoor via e-mail aanmelden via klantenservice@ret.nl met het onderwerp informatiebijeenkomst Ommoord.
Op www.ret.nl/werkzaamheden vindt u actuele informatie en de omleiding plattegrond van Zevenkamp.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met de RET klantenservice, tel 0900 – 500 6010 (gebruikelijke kosten), bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur of via e-mail: klantenservice@ret.nl

Presenteer Jezelf


Kom naar de workshop ‘Presenteer jezelf’ en leer hoe je jezelf het beste kunt presenteren tijdens een sollicitatiegesprek.
Weet jij, dat je na binnenkomst bij een (sollicitatie)gesprek binnen 7 seconden gescand wordt?!  De eerste indruk die men van je krijgt is bepalend. Die moet goed zijn want je kunt maar één keer een eerste indruk maken! De manier waarop je jezelf presenteert tijdens een sollicitatiegesprek (voor een betaalde baan of vrijwilligerswerk) is dan ook mede bepalend of je aangenomen wordt.

De workshop ‘Presenteer jezelf’ geeft je inzicht in je persoonlijke presentatie. Kleding, accessoires, persoonlijke verzorging, uitstraling, houding en een goede voorbereiding komen aan bod. Door jezelf serieus te nemen en aandacht te schenken aan je persoonlijke presentatie, geef je te kennen dat de baan waarop je solliciteert belangrijk voor je is.

Donderdag 9 juli van 09.00-11.30 uur in de Oriënt; Kobehof 5, in Oosterflank.

Aanmelden via Buurtwerk 010 – 455 37 99 of buurtwerkplaats@buurtwerk.nl
Deelname is gratis! Deze workshop is bedoeld voor bewoners van Prins Alexander.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 1.819 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: