Leger des Heils opent nieuwe locatie

Wie kent er niet het Leger des Heils.
Ook Zevenkamp is behept met een locatie vlak achter het Ambachtsplein, waar vroeger de CNV zat.

Inmiddels is pas geleden de woonvoorziening voor ex-dak- en thuislozen aan de Wollefoppenweg 41 (eigenlijk Nesselande, maar goed) gereed en wordt op dit moment door het Leger des Heils ingericht.
Het Leger des Heils zal in samenwerking met de ketenpartners de begeleiding aan de toekomstige bewoners gaan bieden.
Eind oktober zullen de eerste bewoners van deze nieuwe voorziening hun intrek nemen in dit mooie pand.
De bewoners hebben een intensief zorgtraject doorlopen en worden in deze nieuwe voorziening voorbereid op de volledige terugkeer in de maatschappij.
Op woensdag 27 oktober a.s. van 16.00 tot 20.00 uur, kunnen omwonenden en belangstellenden een kijkje nemen in het gebouw.
Medewerkers van het Leger des Heils zijn aanwezig om geïnteresseerden rond te leiden en vragen te beantwoorden.

Naast deze mooie nieuwe locatie heeft het Leger ook nog de perfecte opvang voor (jonge) vrouwen in problemen, dit valt uiteen in de volgende untis;

Unit Jeugd Zy aan Zy biedt opvang en begeleiding aan tienermeisjes en tienermoeders vanaf 14 jaar die nog niet over eigen huisvesting beschikken en/ of nog onvoldoende zelfstandig zijn.
Zy aan Zy biedt sociale en praktische vaardigheidstraining, ondersteunt bij zwangerschap en opvoeding en stimuleert arbeidsparticipatie/scholing.
Het begeleidingstraject is verdeeld in 4 fasen.
Tijdens de 1e 2 fasen verblijft het tienermeisje in een intramurale (zorg binnen de eigen muren, intern dus) voorziening.
De laatste 2 fasen woont het tienermeisje begeleid zelfstandig in de Vuurtoren.

De Vuurtoren bestaat uit 26 HVAT- woningen. Fase 3 en 4 van Zy aan Zy zijn gehuisvest in de Vuurtoren.
Er zijn in totaal 16 plaatsen voor de tienermeisjes en tienermoeders in de vuurtoren.
Daarnaast zijn er 10 beschermde woonplaatsen voor vrouwen die in the Village woonachtig zijn en niet zelfstandig kunnen wonen.
In de Vuurtoren zijn maatschappelijk werk en woonbegeleiders overdag aanwezig.

The Village vrouwenopvang biedt plaats aan 50 vrouwen en kinderen.
The Village richt zich onder andere op vrouwen die: Psychisch, sociaal en/of lichamelijk mishandeld zijn, uit huis gevlucht of gezet zijn, ernstige schuldenproblematiek hebben, of kampen met opvoedingsproblematiek.
Met behulp van de persoonlijk mentor en het maatschappelijk werk werkt de vrouw aan haar (multi-disciplinaire) problemen.

't Kraaiennest kinderdagopvang biedt plaats aan kinderen woonachtig bij The Village of Zy aan Zy, kinderen van personeel en eventueel kinderen uit de buurt. Er is plaats voor maximaal 16 kinderen. 't Kraaiennest heeft een verticale groep van 0 – 4 jaar. De ontwikkeling van het kind staat voorop in de kinderdagopvang. Wordt u door dit alles gegrepen, dan kunt u hier terecht voor een donatie aan deze mooie organisatie.

Kledingwinkel
Het Leger des Heils heeft ook 3 dagen in de week een kledingwinkel.
Hier is voor iedereen wel goede en bruikbare tweedehands kleding te vinden voor een kleine prijs!
U bent van harte welkom op de Kooikerweg 12, op de volgende data:

Dinsdagochtend van 09.00-12.00, Woensdagavond van 18.30-20.00 en Donderdagochtend van 09.00-12.00, de koffie staat dan al klaar!

Advertenties
Geplaatst in Omgeving. Reacties staat uit voor Leger des Heils opent nieuwe locatie
%d bloggers liken dit: