Minima tip 3

Rotterdammers met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van de Afvalstoffenheffing.
Afvalstoffenheffing is de heffing die betaald wordt voor het schoonhouden van de stad zoals het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval.
De aanslag Afvalstoffenheffing is echter gewijzigd en de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing per 2015 is nog maar mogelijk voor 70%

Afval
Tot nu toe werd dit bedrag volledig kwijtgescholden als men voor kwijtschelding in aanmerking kwam. De gemeenteraad heeft echter besloten dat dit met ingang van 2015 gaat veranderen. Het percentage van het bedrag waarvoor kwijtschelding wordt gegeven wordt afgebouwd naar 50% in 2018. Dit betekent dat in 2015 nog kwijtschelding mogelijk is voor 70%. Het resterende bedrag moet wel worden betaald. Er is wel een uitzondering gemaakt voor ouderen die in aanmerking komen voor kwijtschelding. De gemeenteraad heeft besloten om de mogelijkheid te onderzoeken om voor deze groep het te betalen bedrag te compenseren. Dit zal niet via de aanslag of de uitspraak op uw kwijtscheldingsverzoek die u van Belastingen krijgt, worden verrekend. Hoe de compensatie wordt uitgekeerd, moet nog nader worden bepaald.

Met ingang van 2015 zal ook sprake zijn van een verschillend tarief voor éénpersoonshuishoudens en gezinshuishoudens. Hiervoor is de huishoudsamenstelling per 1 januari 2015 bepalend. Het volledige bedrag voor een alleenstaande wordt in 2015 € 346,80 en voor een meerpersoonshuishouden € 359,70.

Voor mensen die voor de aanslag 2015 kwijtschelding krijgen, betekent dit dat een alleenstaande in ieder geval € 104,00 moet betalen, een huishouden bestaande uit meer personen betaalt dan € 107,90.

Advertenties
Geplaatst in Actueel, alert, Minima. Reacties staat uit voor Minima tip 3
%d bloggers liken dit: