Versterkt Engels op vier vestigingen van het Comenius College

De vier mavovestigingen van het Comenius College starten per 1 augustus met versterkt Engels op school. Leerlingen die goed zijn in Engels krijgen de mogelijkheid om meer te doen met dit vak. Ze worden op school voorbereid op het afleggen van Anglia-examens.
Projectleider Henriette Lomax – voormalig teamleider en docente Engels op de vestiging Comenius Krimpen – houdt zich bezig met de invoering van versterkt Engels op de vestigingen in Capelle, Nieuwerkerk, Krimpen en Rotterdam.
Ze vertelt: ‘De reden voor versterkt Engels is onder meer dat leerlingen mede dankzij methodes als Early Bird op de basisschool al binnenkomen met een behoorlijke basis in deze taal. Ze hoeven niet alles meer vanaf het begin te leren. Als ze goed zijn in Engels, stimuleren we hen met dit aanbod om erin verder te gaan. Het is een vorm van gedifferentieerde lessen. Bovendien past het bij ons speerpunt van tweetalig onderwijs (tto) in Capelle en bij de vele internationaliseringsactiviteiten van de school ’

Geschikt én gemotiveerd
Concreet houdt het aanbod in dat de leerlingen in het eerste leerjaar 4 uur les krijgen in Engels, in plaats van 3. In de hogere leerjaren kunnen deze leerlingen een deel van de reguliere lessen gebruiken voor zelfstudie, omdat ze eerder een hoger niveau hebben bereikt. De leerlingen werken toe naar jaarlijkse examens.
Zo gaat het in z’n werk. In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen vanaf het begin hetzelfde aanbod in het vak Engels. In maart of april houdt de school vervolgens een zogeheten placement test, waarin ze kijkt voor welke leerlingen het Anglia-programma passend zou zijn.
Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen die het Anglia-programma kunnen volgen dat zelf ook willen. ’Ze zullen extra tijd aan het Anglia-Engels moeten besteden, dus het komt ook aan op goede motivatie’, stelt Henriette Lomax.
De groep geschikte én gemotiveerde leerlingen wordt daarna voorbereid op het zogeheten pre-intermediate examen aan het einde van het eerste leerjaar.
In het tweede jaar kunnen deze leerlingen verder op weg naar het intermediate examen, en in het derde leerjaar naar het advanced examen. Halen de leerlingen dit laatste examen, dan hebben ze het niveau van een onafhankelijk taalgebruiker bereikt, in vakjargon: ERK-niveau B2 (ERK staat voor: Europees Referentiekader).
De prestaties in het Anglia-lesuur worden overigens afzonderlijk bijgehouden, dus wie er bij nader inzien mee stopt, krijgt niet te maken met een slechtere score voor het gewone Engels.

Pilotgroepje op Comenius Krimpen
Henriette Lomax is gestart met een pilotgroepje op de vestiging Comenius Krimpen. ‘Het zijn vijf meiden uit mavo-2 die goed zijn in Engels. Ze bereiden zich voor op examens op 18 juni. Eén van hen doet examen op advanced niveau, de anderen gaan op voor het intermediate en pre-intermediate examen. Daarvoor doen ze extra werk. In de zomervakantie gaat het examenwerk naar Engeland, daar wordt het nagekeken. Na de zomervakantie weten we het resultaat.’

Scholing
De docenten Engels op de vier vestigingen volgen in deze weken scholing om nog beter voorbereid te zijn op de Anglia-lessen. Meer informatie op http://anglianetwork.eu/

Advertenties
Geplaatst in Nieuws, School. Reacties staat uit voor Versterkt Engels op vier vestigingen van het Comenius College
%d bloggers liken dit: