Verhoging maximumsnelheid A20 Prins Alexander – Moordrecht

Er ligt een besluit klaar om het gedeelte van de A20 waar nu nog 120 km per uur mag worden gereden op te voeren naar 130, dit is in het verlengde van het nieuwe snelhedenbeleid.
Het uitgangspunt van het nieuwe snelhedenbeleid is: “130 km/h op de autosnelweg is de norm”. Overal waar dat mogelijk is, wordt de maximumsnelheid op autosnelwegen permanent of dynamisch naar 130 km/h gebracht.
Nieuw uitgevoerd onderzoek naar de omgevingseffecten (geluid, lucht, natuur en verkeersveiligheid) heeft uitgewezen dat het niet langer noodzakelijk is deze uitzonderingen op de algemene maximumsnelheid van 130 km/h te handhaven.
De A20 zal dan in beide richtingen tussen de aansluiting Prins Alexander (16), km. 39,6 (L) en km. 38,1 (R), tot de aansluiting Moordrecht (18), km. 45,4 (L en R) een 130km zone worden.

Inzien stukken
Het ontwerp-verkeersbesluit met bijlagen ligt vanaf 19 juni 2015 ter inzage op het kantoor van Rijkswaterstaat (West-Nederland Zuid, Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam), werkdagen van ma t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Bij het binnenkomen van een gebouw van Rijkswaterstaat wordt u gevraagd zich te legitimeren.
Het volledige besluit (pittig stukje natuurlijk) staat te lezen op: zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-16210.html
Het ontwerp-verkeersbesluit met bijlagen kan ook worden gedownload via www.platformparticipatie.nl.

Reageren
Belanghebbenden kunnen vanaf 19 juni 2015 tot en met 31 juli 2015 schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen omtrent het ontwerp-verkeersbesluit.

Uw schriftelijke reactie kunt u sturen naar:
Directie Participatie, Ontwerp-verkeersbesluit A20, Postbus 30316, 2500 GH DEN HAAG.
Stichtingen en verenigingen worden verzocht bij hun reactie een exemplaar van de statuten mee te zenden.
Mondeling kunt u reageren bij het Directie Participatie, telefoon 070-4568999.

Advertenties
Geplaatst in Actueel, Nieuws, Omgeving, Politiek, Verkeer. Reacties staat uit voor Verhoging maximumsnelheid A20 Prins Alexander – Moordrecht
%d bloggers liken dit: