ZILVERVLOOT vrijwilligers helpen kosteloos aanpakken schuldproblemen

De ZILVERVLOOT organiseert vanaf vrijdag 2 oktober elke vrijdag tussen 09:00 – 12:00 uur gratis spreekuren voor wijkbewoners met schuldproblemen. ZILVERVLOOT vrijwilligers geven informatie, maar luisteren vooral en denken zo nodig actief mee bij het vinden van haalbare oplossingen. Kom gerust langs voor een gesprek.
De ZILVERVLOOT is een wijkinitiatief van inwoners in Prins Alexander met als hoofddoel schuldproblemen en daarmee verbonden geldproblemen samen met de betrokken wijkbewoners aan te pakken. Door een praktische en persoonlijke aanpak wil de ZILVERVLOOT actief bijdragen aan het terugdringen van armoede in onze wijk.

De ZILVERVLOOT bestaat uit vrijwilligers met een verschillende achtergrond (juridisch, financieel, welzijn, informatica, etc.) en komt voort uit de campagne “WAT SCH€€LT HET”. Deze campagne is een initiatief van de gemeente Rotterdam en DOCK. De ZILVERVLOOT houdt zich o.a. bezig met voorlichting, persoonlijke advisering van bewoners, informatiebijeenkomsten – en meer.

Volgens René Hoeflaak, één van de oprichters van de ZILVERVLOOT, leven in Prins Alexander meer dan 16.000 mensen onder de armoedegrens en zijn ruim 200 gezinnen afhankelijk zijn van de Voedselbank. Maar liefst één op zes huishoudens heeft moeite om rond te komen.
Toch zijn armoede, schuld en geldzorgen voor veel mensen taboe onderwerpen waardoor ze vaak worden verzwegen. Eigen schuld of niet, niets doen lost niks op. Door ze bespreekbaar te maken, kan er wat aan gedaan worden. Om die reden start de ZILVERVLOOT met spreekuren/ inloopuren.

Bewoners kunnen voor informatie komen, maar er wordt met name naar hen geluisterd en zo nodig actief meegedacht bij het vinden van haalbare oplossingen.
Wilt u in gesprek komen met een ZILVERVLOOT vrijwilliger, loop dan gerust binnen. De spreekuren zijn kosteloos en worden vanaf 2 oktober elke vrijdag gehouden tussen 09:00 – 12:00 uur.

Ons adres: De ZILVERVLOOT, Wijk, Informatie Punt Zevenkamp, Spinet 19, email: zilvervloot.pa@gmail.com (een voorafgaande afspraak is mogelijk maar niet noodzakelijk)

Advertenties
Geplaatst in Activiteiten, Geld, Vrijwilligers. Reacties staat uit voor ZILVERVLOOT vrijwilligers helpen kosteloos aanpakken schuldproblemen
%d bloggers liken dit: