‘Straatbomen’ aan de Schildmeer worden gekapt

Op 4 april 2016 rooit de gemeente 17 bomen aan het Schildmeer. Het gaat om de bomen langs de weg, niet degene direct aan het water.
De bomen worden gekapt in het kader van het boomstructuurplan. Daarnaast veroorzaken deze bomen ook overlast door de wortels die stenen in de rijweg opdrukken en door vallende takken.
Na het rooien van de bomen blijven de stronken staan tot het najaar. Dan planten we nieuwe bomen (elzen: Alnus Incana ‘Laciniata’.

Snoeien overige bomen
De bomen aan de kant van het water blijven staan. Deze worden begin april gesnoeid. Het snoeien en rooien gebeurt onder toezicht van de boswachter, in verband met de mogelijkheid van broedende vogels.

Overlast beperken
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. ln dat geval is het
mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Het werk kan (geluids) overlast veroorzaken.

Boomstructuurplan
In het Boomstructuurplan van Rotterdam is het ‘stedelijke netwerk’ van stadsbomen vastgelegd. Dat zijn de bomen langs doorgaande wegen, op stadspleinen, langs singels en in parken. Met elkaar vormen die de hoofdstructuur, de ruggengraat van het groen in de stad.
Nu wordt aan het Schildmeer geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van bomen in dit ‘stedelijk netwerk’.
Zie ook www.rotterdam.nl/groen, onder het kopje groen beleid.
Nieuwe bestrating
Medio september volgt er een bewonersbrief met informatie over de aanpak van de rijweg. De gemeente wil namelijk ook de rijweg opnieuw bestraten. Dit gebeurt voor dat de nieuwe bomen geplant worden.

Advertenties
Geplaatst in Actueel, Buurt, Gemeente, Natuur. Reacties staat uit voor ‘Straatbomen’ aan de Schildmeer worden gekapt
%d bloggers liken dit: