CityLab010 helpt mooi plan verder

Maatschappelijke problemen vragen om een speciale aanpak, vindt het Rotterdamse stadsbestuur. Daarom vraagt het Rotterdammers om een innovatief plan in te dienen via CityLab010.

Iedereen kan een plan indienen: bewoners, organisaties en ondernemers. Zoals YipYip, een bureau dat apps en serious games maakt. Eigenlijk diende niet YipYip de aanvraag in, maar de Hogeschool Rotterdam. ‘De Hogeschool is bezig met een onderzoek naar kinderen met autisme’, vertelt Zita Bebenroth van YipYip. ‘De overgang van de basisschool naar de mid-delbare school is voor hen vaak extra lastig, met nieuwe kinderen, een wisselend lesrooster, samengestelde klassen en meer zelfstandigheid. Het idee was dat een serious game de kin-deren hierop zou kunnen voorbereiden.’

Ontwikkelen van game
YipYip en nog een aantal bedrijven maakten een voorstel voor zo’n game. YipYip kwam als beste uit de bus, en is inmiddels druk bezig de game te ontwikkelen. De Hogeschool Rotter-dam diende het plan in 2015 in bij CityLab010, wat resulteerde in een subsidie. ‘Daardoor wis-ten we dat we verder konden’, zegt Bebenroth. ‘De eerste fase is nu afgerond. Tien kinderen kunnen een testgame gaan spelen. Op basis van hun bevindingen gaan we de game verder ontwikkelen. Daarvoor is de bijdrage van CityLab010 bedoeld.’

YipYip werkt niet alleen in dit project. Er zijn veel specialisten bij betrokken op het gebied van onderwijs, zorg en innovatie, zoals Kenniscentrum Zorginnovatie, Creating 010 en Yulius. Het Erasmus MC doet wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de game. Als bewezen wordt dat het werkt, biedt dat veel perspectief voor de kinderen uit de doelgroep.

Deel je plan
Hebt u zelf een goed plan voor de stad, dat maatschappelijk relevant en innovatief is? Dat kunt u nu al delen. Ga naar www.citylab010.nl en kies voor ‘Deel je plan’. Door het delen van uw plan kunt u bijvoorbeeld medestanders werven, contact leggen met deskundigen die u kunnen helpen of adviseren, en zo uw idee verder ontwikkelen. Als het plan startklaar is, is het mogelijk een subsidie-aanvraag in te dienen. Dat kan nog tot 31 mei. In het najaar volgt een tweede ronde.

 

Advertenties
Geplaatst in Activiteiten. Reacties staat uit voor CityLab010 helpt mooi plan verder
%d bloggers liken dit: