Werkzaamheden Liede-Does-Kil vanaf 28 augustus 2019

Vanaf 28 augustus 2019 gaat de aannemer weer verder met de werkzaamheden in de Rivierenbuurt. De verwachting is dat eind december alle werkzaamheden afgerond zijn.

Planning

• Vanaf 28 augustus starten we met de werkzaamheden op de Liede vanaf huisnummer 8 (fase 15) en op de Does tussen de Kil en de Grebbe (fase 21).  Op de Does voert Evides eerst werkzaamheden uit aan de waterleiding. Aansluitend gaan we verder met het riool.
• Het tweede deel van de Does tussen de Grebbe en de Dieze (fase 24) start op 4 september.  De werkzaamheden op de Liede zijn medio oktober en op de Does eind oktober gereed.
• De Liede tot aan de Kil (fase 18) is vanaf 25 september tot medio november aan de beurt.
• Stedin voert in de week van 7 oktober werkzaamheden uit aan de hoogspanning. U zit dan gedurende 1 werkdag zonder stroom. U wordt door Stedin hierover geïnformeerd.
• De werkzaamheden in de Kil en kruising met de Zevenkampsering (fase 25) vinden plaats tussen medio november en eind december.
• In de maand december voert de aannemer restwerkzaamheden uit in de wijk en wordt het
sportveld Dieze opnieuw ingericht.
De beplanting en bomen worden tussen oktober en april aangebracht door Stadsbeheer Uitvoering Werken. Wij kunnen nog niet zeggen wanneer de beplanting in uw straat wordt aangebracht. U wordt hierover apart geïnformeerd.
werkzaamheden op de Liede vanaf huisnummer

Wat gaat er gebeuren?

We breken de weg in delen open, vervangen het riool en de huisaansluiting tot aan de erfgrens en aansluitend wordt de buitenruimte opnieuw ingericht en bestrating aangebracht.

Bereikbaarheid
De woningen blijven bereikbaar via loopplanken. Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij -in de meeste gevallen- de  straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact met ons op.

Parkeren
Parkeren kunt u in de omliggende straten. In de opgebroken straten komen rijplaten te liggen. Deze zijn alleen bestemd voor brandweer en ambulance.
Het is daarom verboden om op deze rijplaten te parkeren.
Hebt u een invalidenparkeerplaats? Neemt u dan alstublieft contact op met ons. We zetten de paal met het kenteken dan op een plek zo dicht mogelijk bij de bestaande parkeerplaats. Om het werk in uw straat zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. We vragen u daarom om bijvoorbeeld geen fietsen aan lantaarnpalen vast te zetten.

Vervangen huisaansluiting op eigen terrein
Nog even ter herinnering. Bent u eigenaar van het huis of pand, dan heeft u al eerder een eigenarenbrief van ons gekregen over het vervangen van uw rioolaansluiting en ophogen van uw tuin. Wanneer u het deel van uw huisaansluiting op uw eigen terrein wilt vervangen, kunt u dat zelf uitvoeren  of daarvoor een eigen aannemer inhuren.   Bent u huurder dan zijn over de huisaansluiting van uw woning afspraken gemaakt met de verhuurder.

Tuin, overhangend groen en overige obstakels
Door de werkzaamheden gaat de bestrating omhoog  naar de oorspronkelijke hoogte. Dit kan betekenen  dat uw tuin na afronding van de werkzaamheden  lager komt te liggen dan de bestrating van de gemeente. Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het eventueel ophogen van uw tuin.
Overhangend groen en obstakels die niet op tijd zijn weggehaald, verwijdert de gemeente op uw kosten.
Na de werkzaamheden mogen geen obstakels buiten de erfafscheiding op openbaar gebied worden teruggeplaatst.

Nutsbedrijven
De nutsbedrijven hebben in uw straat ook werkzaamheden. U ontvangt van Evides een brief wanneer zij werkzaamheden uitvoeren in uw straat. Voor deze werkzaamheden hoeft u niet thuis te zijn.

Overlast
Het werk veroorzaakt (geluid-)overlast. Wij zullen de hinder zoveel mogelijk beperken. Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur. Incidenteel kan er langer doorgewerkt worden of op zaterdag. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de  werkzaamheden langer duren of de planning aangepast moet worden.

Huisvuil
Het huisvuil zal opgehaald worden op de normale ophaaldagen op een aanbiedplaats buiten het werkgebied, zodat de vuilniswagen erbij kan.
Grofvuil kan alleen opgehaald worden op plekken waar de ophaalwagen kan komen. Maar hiervoor altijd een afspraak met de gemeente via  http://www.rotterdam.nl of bellen naar 14 010 (lokaal tarief).

Inloopspreekuur
Gedurende het gehele project kunt u op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur met de gemeente over de (geplande) werkzaamheden in gesprek in de bouwkeet op het voetbalveld aan de Dieze/Donge.

Informatie
Voor meer informatie, vragen of klachten kunt u contact opnemen met Michelle Groeneweg, afdeling Communicatie. Bereikbaar op 010 – 267 47 26 of per mail m.groeneweg1@rotterdam.nl

Van 9 augustus tot en met 31 augustus ben ik met vakantie. Bij spoedklachten kunt u op werkdagen tussen 07.30 en 16.00 uur contact opnemen met  werfprinsalexandergw@rotterdam.nl of via 010 – 489 98 70.

Kenmerk: 19/0016341 AS19/03417                                rotterdam.nl/rivierenbuurt/

Deze brief is in principe in augustus verstuurd en verspreid in de rivierenbuurt, dit is alleen bedoeld als reminder en voor het geval dat deze brief u toch niet heeft bereikt..

Nieuwe fase aanpassing Hoofdweg

Vanaf 2 september wordt er weer gewerkt aan de Hoofdweg. De werkzaamheden zijn in Zuidplas, maar het is een belangrijke route van en naar ons gebied.
De Hoofdweg blijft tijdens de werkzaamheden grotendeels in twee rijrichtingen open voor verkeer. De rijrichting Capelle aan den IJssel naar Nieuwerkerk aan den IJssel is altijd open.

Vanaf 2 september 2019 starten de werkzaamheden aan de Hoofdweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. De Hoofdweg wordt in twee fases aangepast tussen de Schollevaartse Dreef en de Britsezoom. De eerste fase, de uitgevoerde werkzaamheden aan de Hoofdweg in gemeente Capelle aan de IJssel, is eerder dit jaar  afgerond. Vanaf september 2019 start fase 2.

De werkzaamheden in deze fase betreffen het herinrichten van de Hoofdweg vanaf de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel tot en met de Britsezoom in Nieuwekerk aan den IJssel. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer BAM Infra en duren tot en met eind december 2019. Door de herinrichting van de weg kan het verkeer straks beter doorstromen.

Wat gaat er gebeuren?
De huidige weg wordt aangepast van één naar twee rijbanen, gescheiden door een middenberm. Daarnaast worden er bypasses gerealiseerd bij de rotonde op de kruising met de Laan van Avant-Garde. Hierdoor kan het verkeer beter en sneller doorstromen. Ook worden de oversteekplaatsen voor fietsers verlegd, zodat ze veiliger kunnen  oversteken. De nieuwe weg krijgt geluidsreducerend asfalt en de ventwegen naast de Hoofdweg worden geheel (her)bestraat. Tot slot worden er langs de Hoofdweg nieuwe bomen en beplanting geplaatst die passen in de omgeving.

De omgeving
De reconstructie van de Hoofdweg is een samenwerking tussen gemeente Rotterdam, gemeente Zuidplas en gemeente Capelle aan de IJssel. Waar het kon zijn de wensen en behoeften van de bewoners en ondernemers aan de Hoofdweg fase 2 meegenomen in het uitvoeringsplan. Veilig en efficiënt werken staan tijdens de werkzaamheden centraal.

Hinder beperken
De hinder voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt. De Hoofdweg zal gedurende de werkzaamheden grotendeels in twee rijrichtingen begaanbaar blijven. De rijrichting Capelle aan den IJssel naar Nieuwerkerk aan den IJssel is altijd open. Woningen en bedrijven zijn tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. Ook is er rekening  gehouden met andere bouw- en wegwerkzaamheden, zodat de rest van de omgeving bereikbaar blijft. De reistijd van de omleidingsroutes zijn tot een minimum beperkt. Weggebruikers kunnen hierbij rekening houden met vijf tot tien minuten extra reistijd.

BAM Infra verzorgd de communicatie rondom de bouw en de uitvoering van de werkzaamheden. Zij houden persoonlijk contact met directe
omwonenden en ondernemers aan de hoofdweg. Tijdens de werkzaamheden is er iedere donderdagmiddag een inloopspreekuur. De projectpagina van de gemeente Rotterdam houdt de omgeving op de hoogte van de planning en hinder tijdens de werkzaamheden. Zie: https://www.rotterdam.nl/hoofdweg

Bouwapp BAM
Informatie over de werkzaamheden en de omleidingsroutes is vanaf begin augustus te vinden in de BAM Infra projecten app. De app is te downloaden via Google Play, en via de Appstore;
BAM Infra projecten app voor Android
BAM Infra projecten app voor Apple
Voor meer informatie: www.rotterdam.nl/hoofdweg

%d bloggers liken dit: