Uitkomsten enquête communicatie en participatie in Prins Alexander

Informatie krijgen of zoeken, meedenken en op de hoogte blijven. Hoe wilt u contact met de gemeente? 223 mensen uit Prins Alexander gaven antwoord via een digitale enquête.
Wat opvalt is dat het merendeel (65%) informatie van de gemeente het liefst ontvangt via de mail.
De reden: ze hebben dan meteen een contactpersoon bij wie ze later nog eens terecht kunnen met vragen.
Daarna volgt de brief (44%), de website (32%) en in persoon (31 %).

Als deelnemers aan de enquête zelf contact leggen met de gemeente doen ze dat vooral via de telefoon (62%), e-mail (43%) of de website (39%).
Op de vraag of mensen weten waar ze met hun idee voor de buurt terecht kunnen, geeft 56% aan van niet.
De deelnemers beoordelen de communicatie en participatie in Prins Alexander met een 5.7.

Vervolg en meedenken
We nemen de uitkomsten mee om de communicatie en participatie te verbeteren.
En dat doen we samen met de inwoners en ondernemers in Prins Alexander.
De deelnemers aan de enquête die hun mailadres hebben doorgegeven, nodigen we uit om na de zomer mee te denken.

Uitgebreide toelichting uitkomsten enquête
Deelnemers en wijken
Het grootste deel van de deelnemers is bewoner (94%).
Slechts 6% is ondernemer en 4% is bezoeker.
De meeste deelnemers komen uit het Lage Land (23%).
De twee wijken waar niet zoveel respons van kwam zijn: Kralingseveer (1 deelnemer) en ’s-Gravenland (5 deelnemers).
De meeste deelnemers zitten in de leeftijdscategorie 25 – 65 jaar (52%).
42% is ouder dan 65 jaar.
De enquête is maar door 2 jongeren (<25) ingevuld.

Manier van contact
De meeste deelnemers hebben soms contact met de gemeente (70%).
Zij maken voornamelijk gebruik van de telefoon (62%), email (43%) of de website (39%).
19% maakt wel eens gebruik van social media.

Media en communicatiemiddelen
63% van de deelnemers maakt gebruik van de website Rotterdam.nl. Daarna volgt facebook met 48%, landelijke kranten met 33% en de wijkkrant (Havenloods) met 28%.
Bij de motivatie wordt regelmatig de Buitenbeterapp genoemd (MeldR wordt soms genoemd) en Nesselande.info.
Het merendeel van de deelnemers ontvangt informatie van de gemeente het liefst via de e-mail (65%).
Daarna volgt de brief met 44%, de website met 32% en in persoon met 31%.
In de motivatie staat de reden waarom mensen liever via email communiceren: omdat je dan gelijk je contactpersoon vasthoudt en als je dan later nog vragen hebt kan je ze nog stellen.

Hulp bij idee
69 deelnemers hebben wel eens meegepraat met de gemeente over en/of een bijdrage geleverd aan onderwerpen in hun straat/buurt/wijk.
De meerderheid beoordeelt dit contact met het cijfer 7 (28%). Gemiddeld geven ze het cijfer 6,2.
Op de vraag of de deelnemers weten waar ze met hun idee voor de straat, buurt of wijk terecht kunnen geven de meeste aan dat ze dat niet weten (56%).
De hulp die ze daarbij nodig hebben is: heel gewoon van mens tot mens (persoonlijk) en met raad en daad.
Ook een aantal mensen geeft aan zich niet gehoord te voelen en dat ze geen antwoord krijgen.
Een digitaal platform is ook een keer genoemd.

Meedenken
82 deelnemers (50%) geven aan dat de gemeente hen nogmaals mag benaderen om met de gemeente mee te denken over het verbeteren van onze communicatie in Prins Alexander.
Ook 82 deelnemers geven aan dat de gemeente hen mag benaderen met vragen of ideeën voor hun wijk.

Wilt u ook meepraten? Mail naar gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Dit alles is ook hier terug te lezen

Lokale democratie? Lekker belangrijk! Laat je horen…

Het gemeentebestuur wil Rotterdammers meer betrekken bij de ontwikkeling van hun wijk.

De gemeente is benieuwd bij welke ontwikkelingen en op welke manier Rotterdammers betrokken willen zijn.

Daarom is deze vragenlijst opgesteld.

Meer invloed voor Rotterdammers op wat er gebeurt in de eigen wijk?

Hoe gaan we dat in de toekomst samen regelen?

Kortom, hoe krijgen we De wijk aan zet?

Wat vind jij?

Laat hier NU je stem horen en vul de enquête in!

Dit is een voorzet/proloog naar de eerder genoemde virtuele bijeenkomst

%d bloggers liken dit: