Sponsorendag Noah’s Ark kinderhuis op Comenius College

Skypen met je sponsor of sponsorkind, dat genoegen hadden bezoekers van de sponsorendag van Noah’s Ark kinderhuis uit Oeganda. De dag vond plaats op zaterdag 19 oktober op het Comenius College Rotterdam (CCR) aan de Kromhoutstraat in Rotterdam-Alexander.

De sponsorendag bood sponsoren en betrokkenen de gelegenheid om Piet en Pita Buitendijk te ontmoeten, de trekkers van het kinderhuis annex basisschool in de Oegandese plaats Mukono. De nationale dag viel samen met het verlof van Piet en Pita, die samen met vier kinderen van het kinderhuis een aantal weken in Nederland zijn.

Naast de ontmoeting met hen konden de aanwezigen genieten van djembé-workshops. Ook raakten ze via presentaties op de hoogte van het huidige sociaal-politieke klimaat in Oeganda. Natuurlijk waren er ook presentaties over de voortgang van het Noah’s Ark kinderhuisproject zelf, met Piet als inspirerend spreker. Noah’s Ark kinderhuis en de bijbehorende New Horizon Primary school bieden zo’n 110 baby’s en kinderen in de leeftijd van 1 dag tot 13 jaar, die door hun ouders opgegeven waren, een nieuwe kans. De kinderen worden gesponsord onder andere in Nederland, die per maand een vaste bijdrage overmaken voor de kosten van verzorging, voeding, kleding, medische zorg en onderwijs.

Nederlandse familie zien en spreken
Een grote verrassing was de Skypeverbinding die tot stand werd gebracht tussen Comenius Rotterdam en het kinderhuis in Mukono. Bezoekers die kinderen sponsoren konden zodoende even live met ‘hun’ sponsorkind spreken. Andersom kon een sponsorkind ook voor het eerst zijn of haar Nederlandse familie zien en spreken. Een groot succes! Vooral dankzij hulp van vele vrijwilligers, C1000 Hesseplaats, cateraar Bram Stolk en medewerking van omwonenden aan de Kromhoutstraat, kijkt de organisatie terug op een geslaagde dag.

Regelmatig contact
De relatie tussen Noah’s Ark kinderhuis in Mukono en Comenius Rotterdam bestaat sinds 2008. Er is regelmatig contact tussen deze twee instellingen in de vorm van sponsoracties, bezoeken vanuit Uganda aan Comenius Rotterdam en internationale stagetrips vanuit het CCR naar het kinderhuis.

Meer informatie op www.comenius.nl en www.nacmu.nl.

Advertenties
Geplaatst in Actueel, School. Reacties staat uit voor Sponsorendag Noah’s Ark kinderhuis op Comenius College

(Mavo) Business School Comenius officieel geopend

Twintig leerlingen van de (mavo) Business School Comenius Rotterdam en hun ouders waren aanwezig bij de feestelijke opening van hun nieuwe opleiding op donderdagmiddag 17 oktober. Nadat aan de school een officieel certificaat, plaquette en vlag waren overhandigd kon er geproost worden op de Business School en het aanwezige jonge ondernemerstalent.
De hoofdrol tijdens de officiële opening was weggelegd voor Peter Post, bestuurslid van de Vereniging van Economieleraren in Nederland (VECON). Hij overhandigde aan Mark van Sorge, directeur van Comenius Rotterdam, het VECON-certificaat, oftewel de officiële erkenning van deze nieuwe opleiding, de plaquette voor de gevel en de VECON-vlag.

Economie al in de brugklas
De Business School Comenius Rotterdam (B.S.C.R.) is een ondernemersopleiding op mavo-niveau, een van de weinige in Nederland, en daardoor bijzonder. Ook is het vrij uniek dat er al in leerjaar 1 wekelijks twee lesuren economie op het rooster staan. Bij veel Business Schools in het voortgezet onderwijs gebeurt dit pas in leerjaar 2.

Een businessdag per zes weken
Ruim vijftien procent van de leertijd op de B.S.C.R. wordt geïnvesteerd in business. Dit krijgt vorm in extra economielessen, per periode van zes weken één businessdag, en vijf activiteitenweken per jaar die in het teken van de Business School worden gezet. De leerlingen volgen onderwijs in een mooi ingericht lokaal, met werkplekken zoals in een echt bedrijf.

Excursies
Door middel van excursies, projecten, gastsprekers en dergelijke werken de leerlingen aan hun kennis en vaardigheden op het gebied van ondernemen, netwerken, onderzoeken en leiding geven. Verder staan excursies naar echte productiebedrijven en de Rotterdamse haven op het programma.
De afgelopen week hebben de leerlingen bijvoorbeeld het kantoor van De Nederlandsche Bank in Amsterdam bezocht, waar ze live kennismaakten met echte goudstaven en briefjes van 1.000 euro! Ze vonden dit spectaculair.

Certificaat
Na vier jaar zullen de leerlingen naast hun mavodiploma ook het certificaat van de VECON Business School ontvangen. Als ze verdergaan op het mbo of op de International Business School (IBC) van het Comenius College in Capelle (vanaf havo-4), hebben ze al de juiste attitude en veel kennis van ondernemerszaken zoals boekhouden.

Startmodule voor groep 8’ers
Voor leerlingen uit groep 8 die belangstelling hebben voor de B.S.C.R. zullen er in januari twee bijeenkomsten gehouden worden. Deze startmodule geeft een goede indruk van de werkwijze op de Business School. Het is ook mogelijk om op donderdagavond 21 november een informatieavond bij te wonen op de school aan de Kromhoutstraat.
Meer informatie op www.comenius.nl en www.vecon.nl

Geplaatst in Actueel, School. Reacties staat uit voor (Mavo) Business School Comenius officieel geopend
%d bloggers liken dit: